emeis, spersonalizowana opieka i wsparcie    

Teraz działamy pod marką emeis jako eksperci i profesjonaliści w zakresie spersonalizowanej opieki i wsparcia dla każdej osoby, która tego potrzebuje.

Zmieniamy markę, ale nie zmieniamy naszych mocnych stron: niezwykłego zaangażowania naszych zespołów, naszej najnowocześniejszej wiedzy medycznej, naszego ciągłego dążenia do innowacji, komplementarnego charakteru naszych działań... Wzmacniamy je, jak również nasze zaangażowanie, aby jeszcze lepiej pomagać pacjentom, mieszkańcom i społeczeństwu, oferując spersonalizowaną opiekę i wsparcie w każdej chwili i każdej potrzebującej osobie.

Nasze rezydencje i kliniki w Polsce

Tożsamość, która odzwierciedla nasze zobowiązania

emeis oznacza "my" w starożytnej grece. Wybraliśmy tę nazwę, ponieważ wyraża ona :

Głębokie znaczenie naszego zobowiązania: być pomocnym dla wszystkich i wspierać nasze społeczeństwo w stawaniu się silniejszym, poprzez opiekę nad potrzebującymi

Nasz sposób działania: rozwijanie siły zespołu. Nie tylko poprzez 76 000 pracowników i ekspertów, ale także poprzez współpracę ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w opiekę zdrowotną: podmiotami publicznymi i prywatnymi, rodzinami i opiekunami, lokalnymi firmami i stowarzyszeniami...

Wybraliśmy to logo, ponieważ wyraża ono, poprzez przywołanie dłoni i pisma odręcznego, pokorę i człowieczeństwo charakterystyczne dla naszych zawodów związanych z opieką. Ręce chronią i wspierają. To wyraz naszych wszystkich wartości: zaangażowania na rzecz innych, zamiłowania do życia, ducha wzajemnej pomocy i chęci zdobywania wiedzy. Okrągły kształt odzwierciedla siłę kolektywu. Kolor pomarańczowy jest symbolem miękkości i światła w ruchu. Przywołuje na myśl życie społeczności.

emeis, ekspert w dziedzinie opieki i wsparcia

Od ponad 30 lat jesteśmy obecni we Francji i za granicą. Zatrudniamy 76 000 osób - lekarzy, pielęgniarek, opiekunów, fizjoterapeutów, psychologów, kucharzy, ogrodników, personelu pomocniczego... którzy opiekują się i wspierają najbardziej potrzebujących wsparcia.

+ 76 000

specjalistów i profesjonalistów w zakresie opieki i wsparcia.

5

uzupełniających się obszarów działania: kliniki zdrowia psychicznego, kliniki rehabilitacyjne, domy opieki, opieka domowa, apartamenty senioralne (assisted living).

Prawie
1 000

placówek w około 20 krajach na całym świecie.

300 000

pacjentów i mieszkańców objętych opieką i wsparciem w ciągu roku.

Nasz cel, nasza misja

« Razem bądźmy siłą dla potrzebujących wśród nas »

To nasze głębokie przekonanie. Razem pracujemy, aby sprostać jednemu z największych wyzwań społecznych przyszłości.

Obejrzyj nasz film

Nasze 4 wspólne wartości

Są one wynikiem szeroko zakrojonych konsultacji z 76 000 naszych pracowników na całym świecie i reprezentują nasz sposób bycia i działania każdego dnia.

Starsza osoba ćwiczy w towarzystwie rehabilitanta

Zaangażowanie na rzecz innych

Ta wartość oznacza, że nasz humanizm ujawnia się w opiece nad potrzebującymi. Nasza profesja to zobowiązanie do pomocy tym, którzy jej wymagają.

Osoba starsza i asystent opieki w objęciach

Zamiłowanie do życia

Ta wartość oznacza, że chcemy wzbudzać pragnienie życia. Opieka i wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji oznacza umożliwienie im kontynuowania lub dawania poczucia dobrego życia.

Trzech opiekunów pracujących przy komputerze

Chęć zdobywania wiedzy

Ta wartość oznacza, że im więcej się uczymy, tym lepszą opiekę zapewniamy. Codziennie staramy się podnosić jakość naszej pracy zdobywając przydatną wiedzę z różnych źródeł.

Dwóch opiekunów rozmawia na korytarzu

Duch wzajemnej pomocy

Ta wartość oznacza, że pomaganie innym zaczyna się od pomagania sobie nawzajem. To jest sposób, w jaki pracujemy. Dzielimy się zasobami. Pomagamy sobie nawzajem w każdym zespole.

Wraz z emeis otwieramy nowy rozdział w naszej historii. 18 miesięcy po zdefiniowaniu i wdrożeniu Planu Odnowienia jesteśmy gotowi.

Laurent GUILLOT, CEO emeis

PRZESŁANIE
PREZESA

Zdjęcie dyrektora generalnego

Dowiedz się więcej o emeis

Asystent opieki rozmawiający ze starszą osobą.

Nasza Grupa

Dowiedz się więcej o naszej Grupie, naszej działalności i naszych lokalizacjach

Osoby starsze wykonujące ćwiczenia w basenie.

Nasze zobowiązania CSR

Dla naszych pracowników, pacjentów i mieszkańców, naszych interesariuszy i planety.

Asystent opieki wykonujący ćwiczenia z dzieckiem.

Nasze plany na przyszłość

Główne projekty, które pokazują nasze zaangażowanie w zmiany zachodzące w opiece zdrowotnej.

Opieka dostosowana do potrzeb naszych pacjentów i mieszkańców

Opieka dostosowana do potrzeb naszych pacjentów i mieszkańców